Fag

Høstens fagdager

NSF OUS arrangerer i høst to fagdager. 11. oktober kommer fagdagen "Hjerte og hjerne", etterfulgt av fagdag nummer to 8. november med fokus på generell sykepleie.

Fagdag i geriatri

NSF OUS arrangerer også i år fire fagdager. Tema for dag nummer to er geriatri. Vi har satt sammen et program som skal belyse aktuelle problemstillinger hos den geriatriske pasienten i sykehus. Vi ser frem til en spennende dag.

Fagdag for jordmødre

NSF OUS arrangerer også i år fire fagdager. I år er første fagdag ut for jordmødre. 4. mai skal vi markere jordmordagen, og arrangerer derfor en dag med faglig påfyll og et hyggelig treffpunkt for jordmødrene.

Fagdager i regi av NSF

NSF OUS arrangerer også i år fire fagdager med aktuelle tema. I år er det to dager med generell sykepleie, en dag med kreftsykepleie og en dag med fokus på psykiatri og rus.

eHelse 2017 setter fokus på brukerne

NSFs faggruppe for e-helse arrangerer - i samarbeid med Den norske Dataforeningen, NorHIT, Den norske legeforeningen og Oslo Medtech - e-helse konferanse i Oslo 3.-4. mai.