Oslo Universitetssykehus HF

Norsk Sykepleierforbund ved OUS har kontor på Ullevål, bygg 37, inngang B, 4.etasje. Kontakt hovedtillitsvalgt i din klinikk.

Siste nyheter fra Oslo Universitetssykehus HF

Sykehusutbygging på Ullevål må utredes

Konseptfasearbeidet med utbygging på Aker og Gaustad har avdekket et risikobilde som gir stor grunn til bekymring. Konseptfasen må forlenges og Ullevål må utredes som lokaliseringsalternativ.

Forskjøvet arbeidstid ved OUS

Vi får stadig henvendelser med spørsmål rundt kompensasjon og betingelser for forskjøvet arbeidstid. Her skal vi prøve å svare på de vanligste spørsmålene. Lurer fortsatt på noe? Kontakt oss gjerne!

Valg på foretakstillitsvalgte i OUS

Det skal velges foretakstillitsvalgt og 1. og 2. stedfortreder. Kandidatene er Svein Erik Urstrømmen, Karin Solfeldt og Bård Eirik Ruud, som sitter i disse vervene per i dag.

Valg på foretakstillitsvalgte og hovedtillitsvalgte 2019-2021

Innen 1.mars 2019 skal det gjennomføres valg på foretakstillitsvalgt, 1. og 2. stedfortreder og 10 hovedtillitsvalgte. Fordeling av hovedtillitsvalgte til klinikkene vil skje etter valget. Alle medlemmer kan stille til valg, eller foreslå kandidater.

Fremtidens OUS - debatt i Aftenposten

Samtlige klinikktilllitsvalgte svarer på klinikkledeene sitt innlegg i Aftenposten.