Oslo Universitetssykehus HF

Norsk Sykepleierforbund ved OUS har kontor på Ullevål, bygg 37, inngang B, 4.etasje. Kontakt hovedtillitsvalgt i din klinikk.

Siste nyheter fra Oslo Universitetssykehus HF

Har du vært vikar i 3 år og ønsker fast stilling?

Har du vært ansatt i vikariat sammenhengende i mer enn 3 år anses du for å være fast ansatt jmfr. arbeidsmiljølovens § 14-9. Med dette menes at du har rett på en fast stilling.

Jobber du deltid pluss ekstravakter - men vil helst ha større stilling?

Arbeidsmiljøloven § 14-4a sikrer deltidsansatte som jevnlig har jobbet ut over avtalt arbeidstid de siste 12 måneder, rett til stilling tilsvarende deres faktiske arbeidstid i denne perioden. Så om du har fast deltidsstilling og jobber ekstravakter ved siden av kan dette gjelde deg.

Tillitsvalgtkonferanse 12.juni Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Det ble en flott tillitsvvalgtkonferanse på OUS med tema som lønnsoppgjør, arbeidstidsavtaler, forskjøvet arbeidstid og fremtidens OUS.

Lønnsoppgjøret 2018

Spekter og NSF er enige om at minstelønn for sykepleiere med 10 års ansiennitet økes til 490 000 fra 1/7 i år, og at den skal heves til kr 500 000 senest fra 1/7-2019.

Medlemsmøte på OUS

Velkommen til medlemsmøte og oppsummering av lønnsoppgjøret 2018.