Oslo Universitetssykehus HF

Norsk Sykepleierforbund ved OUS har kontor på Ullevål, bygg 37, inngang B, 4.etasje. Kontakt hovedtillitsvalgt i din klinikk.

Siste nyheter fra Oslo Universitetssykehus HF

Nominasjonskomiteen i OUS er konstituert

Det skal gjennomføres valg av foretakstillitsvalgte og hovedtillitsvalgte i OUS innen 1. mars 2019.

Har du vært vikar i 3 år og ønsker fast stilling?

Har du vært ansatt i vikariat sammenhengende i mer enn 3 år anses du for å være fast ansatt jmfr. arbeidsmiljølovens § 14-9. Med dette menes at du har rett på en fast stilling.

Jobber du deltid pluss ekstravakter - men vil helst ha større stilling?

Arbeidsmiljøloven § 14-4a sikrer deltidsansatte som jevnlig har jobbet ut over avtalt arbeidstid de siste 12 måneder, rett til stilling tilsvarende deres faktiske arbeidstid i denne perioden. Så om du har fast deltidsstilling og jobber ekstravakter ved siden av kan dette gjelde deg.

Minnestund for Veronica Kollevåg

Det er med stor sorg vi meddeler at Veronica Kollevåg har gått bort.

Nominasjonskomite til valg ved OUS 2019

Ønsker du å være en del av nominasjonskomiteen til valg av foretakstillitsvalgte og hovedtillitsvalgte ved Oslo universitetssykehus 2019?