Lønn og arbeidsvilkår

Lønnsslipp: spørsmål og svar! Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Vi får en del henvendelser angående lønnsslippen og har samlet noen spørsmål og svar her.

Forskjøvet arbeidstid ved OUS

Vi får stadig henvendelser med spørsmål rundt kompensasjon og betingelser for forskjøvet arbeidstid. Her skal vi prøve å svare på de vanligste spørsmålene. Lurer fortsatt på noe? Kontakt oss gjerne!

Har du vært vikar i 3 år og ønsker fast stilling?

Har du vært ansatt i vikariat sammenhengende i mer enn 3 år anses du for å være fast ansatt jmfr. arbeidsmiljølovens § 14-9. Med dette menes at du har rett på en fast stilling.

Jobber du deltid pluss ekstravakter - men vil helst ha større stilling?

Arbeidsmiljøloven § 14-4a sikrer deltidsansatte som jevnlig har jobbet ut over avtalt arbeidstid de siste 12 måneder, rett til stilling tilsvarende deres faktiske arbeidstid i denne perioden. Så om du har fast deltidsstilling og jobber ekstravakter ved siden av kan dette gjelde deg.

Viktig sjekk før lønnsoppgjøret

Det er viktig at alle sjekker at de er riktig registrert hos Oslo universitetssykehus og Norsk Sykepleierforbund. Sjekk at NSF-medlemskapet er registrert i personalportalen til OUS og at NSF har registrert at OUS er ditt nåværende arbeidssted. Hvis ikke risikerer du å ikke bli en del av oppgjøret.