Tillitsvalgte

Svein Erik
Foretakstillitsvalgt
Svein Erik Urstrømmen
Telefon: 48052508
Solfeldt 175
Første stedfortreder
Karin Solfeldt
Telefon: 46827354
Bård Eirik Ruud
Andre stedfortreder, Kontaktperson Sentral Stab
Bård Eirik Ruud
Telefon: 93039049
Anne H Helle
HTV - Prehospital klinikk
Anne Hauan Helle
Telefon: 93408899
BeritAverstad.JPG
HTV - Klinikk psykisk helse og avhengighet
Berit Averstad
Telefon: 90040322
Maren Clason
HTV - Medisinsk klinikk
Maren Clason
Telefon: 90266420
Nina Qvale-Hjertenes
HTV - Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi og Oslo Sykehusservice, og kontaktperson for KLM
Nina Qvale-Hjertenes
Telefon: 97649383
marie
HTV - Ortopedisk klinikk og Nevroklinikken
Marie Holmseth
Telefon: 95200651
Therese Heggedal
HTV - Kvinneklinikken og Kirurgi, inflammasjon og transplantasjonskirurgisk klinikk
Therese Heggedal
Telefon: 90798245
Marianne
HTV - Akuttklinikken
Marianne Nordahl
Telefon: 92433644
Cathrine
HTV - Kreftklinikken og kreftregisteret
Cathrine Hoelstad
Telefon: 93835713
Rolf Andrè Oxholme
HTV - Hjerte- lunge- karklinikken og kontaktperson for KRN
Rolf-Andre Oxholm
Telefon: 98600049
Vibeke Hesselberg
HTV - Barne- og ungdomsklinikken
Vibeke Hesselberg
Telefon: 91149263

Tillitsvalgtkonferanse 11/9-19 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Her finner du som tillitsvalgt presentasjonene fra konferansen.

Valg av tillitsvalgte Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Innen 1.mars skal det gjennomføres valg av tillitsvalgte på alle nivå i NSF OUS. Valget på foretakstillitsvalgte er gjennomført, mens valg på hovedtillitsvalgte gjennomføres i januar. I artikkelen kan du lese om valg av plasstillitsvalgte.

Valg av foretakstillitsvalgte og hovedtillitsvalgte ved OUS Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Innen 1.mars 2017 skal det gjennomføres valg på foretakstillitsvalgt, 1. og 2. stedfortreder og 10 hovedtillitsvalgte. Fordeling av hovedtillitsvalgte til klinikkene vil skje etter valget. Alle medlemmene kan stille til valg, eller foreslå kandidater.

NSF drøftet forslag til økonomisk langtidsplan

Tirsdag denne uken ble forslaget til økonomisk langtidsplan for OUS drøftet med tillitsvalgte. Formålet med planen er at OUS skal ha et mer langsiktig perspektiv på sin økonomiske planlegging, noe NSF mener er positivt. NSF kunne alikevel ikke støtte planen da vi mener driftsbudsjettet er urealistisk og ikke kan gjennomføres uten uakseptable konsekvenser for pasienter og ansatte.

Tillitsvalgtskonferansen 3. mars

Under artikkelen ligger presentasjonene fra tillitsvalgtskonferansen.