Sørlandet Sykehus HF

Sørlandet sykehus HF er en felles betegnelse på Sørlandet Sykehus Arendal (SSA), Sørlandet Sykehus Flekkefjord (SSF) og Sørlandet Sykehus Kristiansand (SSK).  

Velkommen til å lese mer på arbeidsstedets hjemmeside HER

Foretaks- og klinikktillitsvalgte i NSF er frikjøpt for å utøve sitt verv som tillitsvalgt. Per i dag er Klinikktillitsvalgte organisert etter geografsik arbeidssted og vi har kontorplasser på sykehusområdet ved alle somatiske sykehus.

Besøksadresse for:

- FTV/KTV SSK og KPH er Andreas Kjærs vei 22B 4604 Kristiansand(på sykehusområdet på Eg)

- KTV SSA er Kloppene 4, 4847  Arendal (hvit gammelt hus i bakken opp til gamle sykepleierskolen-vis à vis barnehagen)

 

Siste nyheter fra Sørlandet Sykehus HF

Valg av plasstillitsvalgte 2019-2021

"Valgperioden for tillitsvalgte er 2 år. Valget finner sted innen 1. mars i de år siste siffer utgjør et oddetall. Gjennvalg kan skje." (utdrag fra  NSF vedtekter) Det betyr at det i år, 2019, skal foretas valg/gjenvalg på våre tillitsvalgte. Les mer:

VALG AV FTV/KTV 2019 - 2021

Valg av FTV (foretakstillitsvalgt) og KTV (klinikktillitsvalgt) er foretatt etter vedtektenes bestemmelser. Det forelå kun en kandidat til hvert verv ved nominasjonsfristens utløp. Valget er dermed blitt avsluttet ved oppnevning av fylkesstyret i Aust og Vest Agder.

Medlemsmøte SSK

   

                        Medlemsmøte NSF SSK

15. januar 2019

kl 15.30-17.00

 

 

 

 

 

 

 

VALG AV FTV/KTV 2019 - 2021

Det er igjen tid for valg av FTV og KTV. I følge NSF sine vedtekter https://www.nsf.no/vis-artikkel/2880549/17105/Vedtekter skal valget skje innen 1. mars og valgperioden er for 2 år.

 

Medlemsmøte SSA

29 august 15-17

Auditoriet SSA

Hva tenker du om lønn?

Pizza og lodd med fine premier! 

Sjekk ut dine medlemsfordeler

NSF informerer om medlemsfordeler og deler ut profileringsartikler

Tirsdag 25. april kl. 11:00-12:30

Sørlandet sykehus Kristiansand ved personalkantinen

Klinikktillitsvalgte for NSF er også tilstede.

Arrangør: Klinikktillitsvalgte NSF Sørlandet sykehus HF, Klinikk for somatikk Kristiansand og Klinikk for Psykisk helse

 

 

VALGRESULTAT 2017

Det er nå gjennomført valg på foretakstillitvalgte(FTV) og klinikktillitsvalgte(KTV). Den ene kandidaten til KTV -vervet ved Somatisk klinikk Arendal har trukket sitt kandidatur.  Følgende personer er nå valgt i de ulike vervene og tiltrer 01.03.2017

VALG 2017

Valget av foretakstillitvalgt(FTV) er nå avsluttet og resultatet er klart. Grethe Dølbakken er ny FTV for Norsk sykepleierforbund ved Sørlandet sykehus.

Vi gratulerer

Medlemsmøte januar 2017

Velkommen til Medlemsmøte SSHF

 

Valg av tillitsvalgte 2017

Presentasjon av kandidatene til vervene som foretakstillitvalgt(FTV) og klinikktillitsvalgt(KTV) i KPH. 

Kjære alle NSF medlemmer

Vi tillitsvalgte vil få ønske dere alle

 GOD JUL OG GODT NYTT ÅR

Takk for den gode jobben dere gjør for pasientene!

 

Med vennlig hilsen

Foretakstillitsvalgt og Klinikktillitsvalgte NSF

Sørlandet Sykehus HF

Flekkefjord, Kristiansand, Arendal

 

 

VALG 2017

Det er igjen tid for valg av tillitsvalgte i Norsk sykepleierforbund. Innen 1. mars 2017 skal nye tillitsvalgte på alle nivå være valgt( NSF´s vedtekter)

Fristen for å melde kandidater til vervet er gått ut og det blir gjennomført valg på følgende verv.

Valg av Foretakstillitvalgt (FTV) blir gjennomført elektronisk i uke 4 i 2017.

Valg av Klinikktillitsvalgte/Hovedtillitsvalgte (KTV/HTV) blir gjennomført elektronisk i uke 5 i 2017. Valg av plasstillitsvalgte gjennomføres når de ovennevnte valg er avgjort. 

Valgene blir gjennomført i samarbeid med NSF´s fylkeskontor i Aust- og Vest-Agder. Dersom det kun foreligger en kandidat til hvert enkelt verv, kan valget avsluttes ved at fylkesstyret oppnevner vedkommende. Trykk her for å se kandidatene

 

 

 

VALG 2017

Det er igjen tid for valg av tillitsvalgte i Norsk sykepleierforbund. I følge NSF sine vedtekter skal valget skje innen 1. mars og valgperioden er for 2 år. ( NSF´s vedtekter)

 

Rett til utvidet stilling tilsvarende faktisk arbeidstid

Arbeidsmiljøloven § 14-4a gir deltidsansatte rett til utvidet stilling tilsvarende faktisk arbeidstid. 

 

Lønnsoppgjøret 2016

Resultatene fra årets lønnsforhandlinger er nå offentliggjort. 

Klikk her for å se resultatet fra årets oppgjør

Har du spørsmål ta kontakt med tillitsvalgte hvor du jobber

Nye minstelønnssatser fra 1.mai 2013

I år har det vært mellomoppgjør og det er kun lønn det da forhandles om.

 

 

Alvorlig syke pasienter skal få sin egen guide

Helseministeren vil gi pasienter en personlig guide som kjenner sykehusrutiner og pasientrettigheter.

Les artikkelen i Aftenposten 9.juli 2013 her

 

 

DELTID Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

90 % deltid ved sengepostene SSA og SSK