Tillitsvalgte

Bente Liv Hagen
Klinikktillitsvalgt klinikk somatikk Arendal
Telefon: 97163047
Kari Marie Løvland
Klinikktillitsvalgt klinikk somatikk Flekkefjord
Telefon: 92407905
Grethe Dølbakken
Foretakstillitsvalgt Sørlandet Sykehus
Telefon: 91733716
Lene Haraldstad
Klinikktillitsvalgt KPH
Telefon: 91870435
Anette Vestøl Lind
Klinikktillitsvalgt klinikk somatikk Kristiansand
Telefon: 93610343

Tillitsvalgte ved Klinikk for somatikk Flekkefjord

NSF har 5 tillitsvalgte i Klinikk for Somatikk Flekkefjord. Ta kontakt med din tillitvalgt ved spørsmål om ditt medlemskap eller andre forhold som gjelder ditt arbeidsforhold ved Sørlandet sykehus HF. Om du ikke finner din enhet, ta kontakt med hovedtillitsvalgt.

Tillitsvalgte ved Klinikk for somatikk Arendal

NSF har 11 tillitsvalgte i Klinikk for Somatikk Arendal. Ta kontakt med din tillitvalgt ved spørsmål om ditt medlemskap eller andre forhold som gjelder ditt arbeidsforhold ved Sørlandet sykehus HF. Om du ikke finner din enhet, ta kontakt med hovedtillitsvalgt.

Tillitsvalgte ved Klinikk for psykisk helse

NSF har 10 tillitsvalgte i Klinikk for Klinikk for psykisk helse. Ta kontakt med din tillitvalgt ved spørsmål om ditt medlemskap eller andre forhold som gjelder ditt arbeidsforhold ved Sørlandet sykehus HF. Om du ikke finner din enhet, ta kontakt med hovedtillitsvalgt.

Tillitsvalgte ved Klinikk for somatikk Kristiansand

NSF har 13 tillitsvalgte i Klinikk for somatikk Kristiansand. Ta kontakt med din tillitvalgt ved spørsmål om ditt medlemskap eller andre forhold som gjelder ditt arbeidsforhold ved Sørlandet sykehus HF. Om du ikke finner din enhet, ta kontakt med hovedtillitsvalgt.