Tillitsvalgte

Kenneth Sandmo Grip
Foretakstillitsvalgt
Telefon: 91777340
May Kristin
Hovedtillitsvalgt
Telefon: 99234105
Gro Lillebø
Hovedtillitsvalgt
Telefon: 45087455
Maiken Isachsen-Hagen
Hovedtillitsvalgt
Telefon: 95818382

Valgresultat

Nominasjonskomiteen ved St. Olavs hopital har meddelt valgresultatet etter valg av FTV og HTV for NSF St. Olavs hospital i perioden 2019 - 2021

Aktivitetskalender NSF St. Olavs Hospital 2015 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Vi har utarbeidet en aktivitetskalender der det framgår planlagte møter og når disse skjer.

Enighet i hovedoppgjøret 2014.

St. Olavs Hospital og NSF har kommet til enighet i årets hovedoppgjør.

NSF er godt fornøyd med oppgjøret og det gode forhandlingsklimaet med arbeidsgiver. Vi har fått gjennomslag for noen viktige prinsipper og en god reel lønnsvekst for alle våre medlemmer ved St. Olavs Hospital.

Lederkonferanse

NSF Sør- og Nord-Trøndelag samarbeider om å arrangere lederkonferanse nå i september. For mer informasjon, følg linken: https://www.nsf.no/paamelding/1581117/Lederkonferanse-30.september-2014

 

Endringer i ferieloven fra 1. juli

Regelendringene innebærer utvidet rett for arbeidstaker til å kreve ferie utsatt om man blir syk i ferien.