Aktuelt

Lokale forhandlinger

Fra Septmeber til  Oktober 2019 vil det gjennomføres lokale lønnsforhandlinger i Stavanger Kommune etter HTA kap 3.42, kap 3.43 og kap 5.1 (Virksomhetledere, avd.spl og Rådgiver/Bedrifthelsetjensten)