Tillitsvalgte

Susanne Borre
Hovedtillitsvalgt
Telefon: 97509236
HTV Rennesøy - Margrethe Reianes
Hovedtillitsvalgt
Telefon: 45429607

Tillitsvalgte

NSFs tillitsvalgte i Stavanger kommune