Aktuelt

Informasjon om valg på foretakstillitsvalgt og to hovedtillitsvalgte

Kandidatene til valget er:

Foretakstillitsvalgt; Aud H. Riise

Hovedtillitsvalgte: Gunn Elin Rossland og Mette Øfstegaard

Vedlagt finner dere mer informasjon om kandidatene.

Informasjon om elektronisk valg og valmøte kommer.

Valg på foretakstillitsvalgt og hovedtillitsvalgt for perioden 01.03.2019 til 01-03.2021

Det skal være valg på vervene som foretakstillitsvalgt og hovedtillitsvalgt for NSF Helse Stavanger.

I den forbindelse er det etablert en nominasjonskomite som består av Jone Thu, Jan Erik Nilsen og Tone Wang-Nilsen. Hvis dere har forslag kandidater så kan dere henvende dere till Jone Thu.

Det vil bli gjennomført elektronisk valg i tillegg til mulighet for å avgi stemme på et valgmøte.

Mer informasjon kommer!

Valg på foretakstillitsvalgt og hovedtillitsvalgte for perioden 01.03.17-01.03.2019

Valgresultatet for NSF Helse Stavanger:

Aud H. Riise, Foretakstillitsvalgt

Mette Øfstegaard, Hovedtillitsvalgt

Gunn Elin Rossland, Hovedtillitsvalgt

Begge hovedtilltsvalgte er 100% frikjøpt fra 01.03.2017

Resultat av valg på FTV og HTV

Valgresultatet for NSF Helse Stavanger:

Aud H. Riise, Foretakstillitsvalgt

Mette Øfstegaard, Hovedtillitsvalgt 100 % stilling

Gunn Elin Rossland, Hovedtillitsvalgt 80 % Stilling

Valg av foretaks- og hovedtillitsvalgt

Innen 1. mars skal det i henhold til NSF sine vedtekter være gjennomført valg av alle tilltsvalgte for perioden 2015 -2017.

Det vil i den forbindelse også være valg på  fortakstillitsvalgt (100 % frikjøp og to hovedtillitsvalgte (80 og 100% frikjøp).

 

Enighet om arbeidstid i Helse Stavanger

Vi er glade for å kunne melde at partene er kommet fram til en omforent avtale om utarbeiding av arbeidsplaner. Tidlig i desember ble det inngått overordnet rammeavtale som setter sluttstrek for en nesten tre år lang uenighet om arbeidstidsbestemmelser i foretaket. I den nye avtalen sidestilles rullerende grunnturnus og årsturnus.

I det videre arbeid skal det sikres at alle som er involvert i arbeidstidsplanlegging har god kunnskap om lov- og avtaleverk og aktuelle planleggingsverktøy. Felles opplæring for tillitsvalgte og ledere vil bli gjennomført i forkant av at avtalen trår i kraft. Avtalen er gjeldende fra 15.02.13.

NSF Helse Stavanger ønsker alle en riktig God Jul!

Valg av foretaks- og hovedtillitsvalgte

Innen 1. mars 2013 skal det i henhold til NSFs vedtekter gjennomføres valg av alle tillitsvalgte ved SUS for neste periode, 2013-2015. Det vil i den forbindelse også bli valg på foretakstillitsvalgt (100% frikjøp) og to hovedtillitsvalgte (en 60 % frikjøp og en 100 % frikjøp).

HTV-område 1 har 60 % frikjøp og har ansvar for Psykiatrisk Divisjon og Divisjon kvinne og barn.

HTV-område 2 har 100 % frikjøp og har ansvar for Medisinsk Divisjon, Divisjon for Medisinsk Service og Kirurgisk Divisjon.

Får du utbetalt rett lønn?

Årets lønnsoppgjør ble implementert for våre medlemmer i september. I den forbindelse vil vi minne om at det er viktig at medlemskapet er riktig registrert i GAT og fordelen ved at kontingenten trekkes direkte fra lønnslippen.

Gave med historisk sus!

På nettverkssamlingen for medlemmer i Sandnes, Stavanger og Helse Stavanger HTV område den 17 oktober fikk fylkeskontoret en spesiell gave fra SUS.