Lønn

Får du utbetalt rett lønn?

NSFs fremste oppgave er gjennom sentrale og lokale forhandlinger å jobbe for å påvirke lønns- og arbeidssosiale forhold i tråd med det medlemmene ønsker. Vi har oppnådd flere gunstige tillegg for medlemmene, og medlemskap i NSF er dermed i realiteten nesten "gratis". Nytt av året er bl.a økning av nattevaktstillegg fra kr.5 til kr. 11 per time fra kl. 22:00 og ut nattevaktens lengde.

Utbetaling av lokalt fremforhandlede tillegg krever at NSF- medlemsskapet er korrekt registrert i sykehusets lønnssystem, Agresso, og i GAT. Utfyllende informasjon finner du i vedlagte informasjonskriv. Vedlagt ligger også velkomstbrev til nye medlemmer.