Tillitsvalgte

Resultat av valg på FTV og HTV for perioden 01.03.2017-01.03.2019

Resultat av valg på foretakstillitsvagt:

Aud H. Riise

Resultat av valg på to hovedtillitsvalgte:

Mette Øfstegaard

Gunn Elin Rossland

Begge hovedtillitsvalgte er 100% frikjøpt fra 01.03.2017 

Handlingsplan og årsberetning

Vedlagt finner dere handlingsplan for 2013 og årsberetning for 2012.

Tillitsvalgte og medlemmer inviteres til å komme med innspill og kommentarer innen 15 februar.

 

Valg på HTV

Det vil være mulighet for den som ikke har forhåndstemt å stemme på 31. januar kl 15:15-15:45.

Valglokale vil være auditoriet vestbygg 1.etg.

Vedlagt ligger presentasjon av kandidatene, stemmesedler og invitasjon til valgmøte/medlemsmøte.

Valg på FTV

Det vil være mulighet for den som ikke har forhåndsstemt å stemme onsdag 17. januar kl 15:15-15:45.

Valglokalet er auditoriet vestbygg i 1. etg.

Vedlagt ligger stemmeseddel og informasjon om kandidatene samt invitasjon til medlemsmøte/valgmøte.

Medlem nr 2000!

NSF Helse Stavanger har nå over 2000 medlemmer! Medlem nr 2000 ble Lake Fernando-Kristensen. Hun ble ønsket velkommen med gave og blomster!