Sykehuset Innlandet HF

Siste nyheter fra Sykehuset Innlandet HF

Sykehuset Innlandet HF

Sykehuset Innlandet har virksomhet i Hedmark og Oppland, fordelt over 9 divisjoner. Vi har 6 somatiske og 2 psykiatriske sykehus i tillegg til en rekke desentraliserte tilbud.  NSF har ca 2730 medlemmer i Sykehuset Innlandet.

Valg av divisjonstillitsvalgt Psykisk Helsevern Oppland

Valg av divisjonstillitsvalgt for Psykisk helsevern, Sykehuset Innlandet for perioden 1. Mars 2019 - 28. Feb 2021

Valg av divisjonstillitsvalgt Elverum-Hamar og Hab-Rehab

Det er tid for valg igjen, og det skal velges divisjonstillitsvalgt for Elverum- Hamar, og stedfortredende divisjonstillitsvalgt for Elverum- Hamar, som også er divisjonstillitsvalgt for Hab- Rehab. Perioden er på to år fra 1. Mars til 28. Februar 2021

Valg av divisjonstillitsvalgt i Psykisk helsevern Hedmark perioden 1. Mars 2019 - 28. Feb 2021

Valg av divisjonstillitsvalgt for Psykisk helsevern, Sykehuset Innlandet for perioden 1. Mars 2019 - 28. Feb 2021.

VALG av foretakstillitsvalgt i perioden 1. Mars 2019- 28. Feb 2021

Vi nærmer oss ny valgperiode for foretakstillitsvalgt for NSF i Sykehuset Innlandet HF.

 

GOD SOMMER!

Foretak- og divisjonstillitsvalgte i Sykehuset Innlandet ønsker våre medlemmer en riktig god sommer! Se artikkel under for å se oversikt og kontaktinformasjon om hvem av oss som er tilgjengelige gjennom sommeren. Vi håper våre medlemmer nyter både ferie og arbeidsperiodene, smør dere godt med solkrem og sørg for at væskebalansen er i orden.

God Sommer!

SI- logo