Sykehuset Innlandet HF

Siste nyheter fra Sykehuset Innlandet HF

Syksehuset Innlandet HF

Sykehuset Innlandet har virksomhet i Hedmark og Oppland, fordelt over 10 divisjoner. Vi har 6 somatiske og 2 psykiatriske sykehus i tillegg til en rekke desentraliserte tilbud. Foretaket har rundt 8000 ansatte, og NSF har ca 2500 medlemmer i Sykehuset Innlandet.

Sommerferien 2016

Her finner dere oversikten over sommerferien blandt divisjonstillitsvalgte i Sykehuset Innlandet.

Divisjonstillitsvalgte sommern 2015

Her finner dere en oversikt over når de forskjellige divisjonstillitsvalgte har ferie, og hvem som er stedfortreder for dem.

Kurs i forebygging og håndtering av stress

NSF, Delta og Fagforbundet arrangerer i sammarbeid med NAV kurs i forebygging og mestring av stress på arbeidsplassen. Kurset holdes på SI Lillehammer

Stedfortredende foretakstillitsvalgt

Ressultatet fra valget av stedfortredende foretakstillitsvalt.

Valg av stedfortredende foretakstillitsvalgt

Det skal om kort tid gjennomføres et valg av stedfortredende foretakstillitsvalgt i SI-Innlandet. I den forbindelse kan dere lese villighetserklæringene til de aktuelle kandidatene her.