Sykehuset Innlandet HF

Siste nyheter fra Sykehuset Innlandet HF

Sykehuset Innlandet HF

Sykehuset Innlandet har virksomhet i Hedmark og Oppland, fordelt over 9 divisjoner. Vi har 6 somatiske og 2 psykiatriske sykehus i tillegg til en rekke desentraliserte tilbud.  NSF har ca 2750 medlemmer i Sykehuset Innlandet.

Sommerferien 2016

Her finner dere oversikten over sommerferien blandt divisjonstillitsvalgte i Sykehuset Innlandet.

Divisjonstillitsvalgte sommern 2015

Her finner dere en oversikt over når de forskjellige divisjonstillitsvalgte har ferie, og hvem som er stedfortreder for dem.

Stedfortredende foretakstillitsvalgt

Ressultatet fra valget av stedfortredende foretakstillitsvalt.

Valg av stedfortredende foretakstillitsvalgt

Det skal om kort tid gjennomføres et valg av stedfortredende foretakstillitsvalgt i SI-Innlandet. I den forbindelse kan dere lese villighetserklæringene til de aktuelle kandidatene her.

Medlesmøte med valg

Vi Inviterer til medlemsmøte 22.01.15, Møtet avholdes i kantina ved SI Hamar kl 18.30

SI- logo