Sykehuset Innlandet HF

Siste nyheter fra Sykehuset Innlandet HF

Sykehuset Innlandet HF

Sykehuset Innlandet har virksomhet i Hedmark og Oppland, fordelt over 9 divisjoner. Vi har 6 somatiske og 2 psykiatriske sykehus i tillegg til en rekke desentraliserte tilbud.  NSF har ca 2730 medlemmer i Sykehuset Innlandet.

Valg av divisjonstillitsvalgt Elverum-Hamar og Hab-Rehab

Det er tid for valg igjen, og det skal velges divisjonstillitsvalgt for Elverum- Hamar, og stedfortredende divisjonstillitsvalgt for Elverum- Hamar, som også er divisjonstillitsvalgt for Hab- Rehab. Perioden er på to år fra 1. Mars til 28. Februar 2021

Valg av Divisjonstillitsvalgt SI Divisjon Gjøvik – Lillehammer

Divisjon Gjøvik –
Lillehammer
1. Mars 2019 - 28. februar 2021

Valg av Divisjonstillitsvalgt Kongsvinger

Tid for valg!

Divisjonstillitsvalgt for SIHF Divisjon Kongsvinger for perioden 1. Mars til 28. Februar 2021

Valg av divisjonstillitsvalgt Psykisk Helsevern Oppland

Valg av divisjonstillitsvalgt for Psykisk helsevern, Sykehuset Innlandet for perioden 1. Mars 2019 - 28. Feb 2021

Valg av divisjonstillitsvalgt i Psykisk helsevern Hedmark perioden 1. Mars 2019 - 28. Feb 2021

Valg av divisjonstillitsvalgt for Psykisk helsevern, Sykehuset Innlandet for perioden 1. Mars 2019 - 28. Feb 2021.

SI- logo