Sykehuset Innlandet HF

Siste nyheter fra Sykehuset Innlandet HF

Sykehuset Innlandet HF

Sykehuset Innlandet har virksomhet i Hedmark og Oppland, fordelt over 8 divisjoner. Vi har 5 somatiske og 2 psykiatriske sykehus i tillegg til en rekke desentraliserte tilbud.  NSF har ca 2500 medlemmer i Sykehuset Innlandet.

Bildekonkurranse i divisjon Elverum- Hamar og Hab-Rehab

I anledning det internasjonale året for sykepleiere og jordmødre, og feiring av dere Sykepleiedagen 12. Mai og Jordmordagen 5. Mai, så arrangerer vi divisjonstillitsvalgte i Elverum- Hamar og Hab Rehab en bildekonkurranse med fine premier for alle NSF medlemmer i vinnende bildes avdeling!

Temaet for bildet er: En hyllest til Sykepleieren!

Vinnerbildet publiseres på Sykepleiedagen 12. Mai

Sykepleierenes og Jordmødrenes år 2020

WHO har utnevnt 2020 som Syekpleierenes og Jordmødrenes år!

Nurses and midwives play a vital role in providing health services. These are the people who devote their lives to caring for mothers and children; giving lifesaving immunizations and health advice; looking after older people and generally meeting everyday essential health needs. They are often, the first and only point of care in their communities. The world needs 9 million more nurses and midwives if it is to achieve universal health coverage by 2030.

That’s why the World Health Assembly has designated 2020 the International Year of the Nurse and the Midwife.

Fra divisjons- og foretakstillitsvalgte i Sykehuset Innlandet HF

Tillitsvalgte i Sykehuset Innlandet HF vil anbefale alle våre medlemmer om å gå inn på NSF sin samleside for informasjon, dersom du lurer på noe. Her finnes info, mange spørsmål og svar. Bruk også SI intranettside, og internettside hjemmefra: https://sykehuset-innlandet.no/beredskap, og følg med på personalmail som oppfordret.

Det er mye som skjer nå i SI HF. Vit at vår kontaktinfo finnes i høyre kolonne på denne siden.

Forøvrig stiller vi oss bak vår forbundsleder som sier:

"Kjære sykepleiere – våre medlemmer, først takk for innsatsen dere alle gjør i kampen mot den største oppgaven den norske helsetjenesten har møtt i fredstid. Dere står i frontlinjen mot koronaviruset" Les her.

MVH Divisjons- og foretakstillitsvalgte i SI

 

Oppdatere medlemsopplysninger

Det nærmer seg nytt lønnsoppgjør, og i den forbindelse er det viktig at du sjekker at dine medlemsopplysninger.

Dette gjør du ved å logge inn på Min Side på nsf.no.

For lønnsoppgjørets del er det viktig at du har oppgitt riktig arbeidssted, da dette påvirker potten vi får å forhandle om ved eventuelle lokale  forhandlinger. Derfor oppfordrer vi dere også til å registrere lønnstrekk hos arbeidsgiver slik at du er registrert som medlem i SIHar du oppgitt at du arbeider på et sykehus utenfor SI, kan med andre ord den totale summen vi får i et lønnsoppgjør mindre. Når man har lønnstrekk registreres du også automatisk i GAT slik at din tillitsvalgt ser spesielt på din turnuslinje ved godkjenning. For å registrere automatisk lønnstrekk, ta kontakt med NSF medlemstjenester via kontaktskjema eller telefon

Ta gjerne kontakt med din lokale tillitsvalgt hvis du har spørsmål om Min Side.

 

Bli medlem!

Vær bevisst dine fordeler i NSF i SI HF!

 

 (husk og legge inn arbeidssted/avdeling)

  • Den som verver, send en mail til divisjonstillitsvalgte med ditt navn- avdeling og hvem du har vervet.
  • Vi deler ut velkomstgave til alle nye medlemmer, og vervegave til deg som verver! Ta kontakt med din divisjonstillitsvalgt (info til høyre) med hvem du har vervet :)
SI- logo