Sykehuset Innlandet HF

Siste nyheter fra Sykehuset Innlandet HF

Sykehuset Innlandet HF

Sykehuset Innlandet har virksomhet i Hedmark og Oppland, fordelt over 8 divisjoner. Vi har 5 somatiske og 2 psykiatriske sykehus i tillegg til en rekke desentraliserte tilbud.  NSF har ca 2750 medlemmer i Sykehuset Innlandet.

Ferieavvikling foretak- og divisjonstillitsvalgte sommer 2018

Her finner du oversikt over ferieavvikling og kontaktpersoner for NSF sommer 2018:

Vi gratulerer med Sykepleiedagen 12. Mai 2018!

NSF i Sykehuset Innlandet HF gratulerer alle sykepleiere med den internasjonale sykepleiedagen 12. Mai. Tillitsvalgte i de forskjellige divisjonene markerer dagen på de aktuelle stedene.GRATULERER, dere gjør en fantastisk jobb!

Oppdatere medlemsopplysninger

Det nærmer seg nytt lønnsoppgjør, og i den forbindelse er det viktig at du sjekker at dine medlemsopplysninger.

Dette gjør du ved å logge inn på Min Side på nsf.no.

For lønnsoppgjørets del er det viktig at du har oppgitt riktig arbeidssted, da dette påvirker potten vi får å forhandle om ved eventuelle lokale  forhandlinger. Derfor oppfordrer vi dere også til å registrere lønnstrekk hos arbeidsgiver slik at du er registrert som medlem i SI. Har du oppgitt at du arbeider på et sykehus utenfor SI, kan med andre ord den totale summen vi får i et lønnsoppgjør mindre.

Ta gjerne kontakt med din lokale tillitsvalgt hvis du har spørsmål om Min Side.

 

SI- logo