Lønns- og arbeidsvilkår

Lønn og arbeidsvilkår

NSF i Sykehuset Innlandet er en del av Spekters avtaleområde. Les mer om lønn og avtalevilkår på NSF sine nettsider her