Tillitsvalgte

Tillitsvalgte i Sykehuset Innlandet HF

NSF har et godt samarbeid med arbeidsgiver gjennom våre tillitsvalgte. Det finnes tillitsvalgte på enhetsnivå, divisjonsnivå og foretak. Se fremsiden for kontaktinformasjon, eller ta kontakt med din plasstillitsvalgt!