Tillitsvalgte

Tillitsvalgte i NSF, Trondheim kommune

Dette er tillitsvalgte ute på enhet i Trondheim Kommune. Har ikke din enhet tillitsvalgt? Ta kontakt med hovedtillitsvalgt.

Hovedtillitsvalgt i Trondheim er;

Ingrid Berg Selfjord 402 46 303  ingrid-berg.selfjord@trondheim.kommune.no

Torbjørn Solberg 952 63 520 torbjorn.solberg@trondheim.kommune.no