Lønn

Lønnsoppgjøret 2016 UNN - NSF Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Sentrale og lokale lønnsforhandlinger er ferdige. Resultatet ble blant annet en økning av minstelønnssater, opprettelse av nattillegg mellom kl 22-07 og økt helgetillegg.

Resultater er med forbehold om godkjenning av resultatet in NSFs styre, frist for å vedta oppgjøret er 27 juni.

Lønnsoppgjøret 2014 UNN - NSF

Sentrale og lokale forhandlinger mellom UNN og NSF er sluttført pr 27.06. 2014 og godkjennes av UNIO 2. juli. Resultatet er lagt ut på NSF’s hjemmeside, men hva betyr resultatet for deg?

Erfaringsvis dukker det opp en del spørsmål i etterkant av lønnsoppgjøret, her skal vi ta for oss punkt for punkt og forsøke forklare hva det betyr.

Lokalt lønnsoppgjør UNN 2016 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Sentrale og lokale forhandlinger mellom UNN og NSF er sluttført pr juni. 2016 og godkjent av UNIO. Resultatet er lagt ut på NSF’s hjemmeside, men hva betyr resultatet for deg?

Informasjon Lokal pott NSF UNN 2014

Forhandlingsutvalget i NSF sender ut denne generelle informasjonen til alle medlemmer i UNN.  Så skal klinikktillitsvalgt  sende individuell informasjon til det medlem i sin klinikk som har fått av potten, forhåpentligvis i uke 43. De som ikke er prioritert av potten får ingen tilbakemelding. Dersom noen er i tvil, så ta kontakt med NSF.

Godskrivningsregler for ansiennitet i helseforetakene.

NSF på UNN har hatt flere henvendelser fra medlemmer som opplever å ha lavere lønn enn kollega som de sammenlikner seg med. De oppdager deretter at de har en ansiennitetsdato som ikke stemmer. Det er derfor viktig at alle setter seg inn i sine rettigheter og skjønner den ansiennitetsdatoen som er fastsatt. Er man usikker, tar man kontakt med tillitsvalgte i NSF.