Arbeidstid

Om sykepleieres arbeidstid

Arbeidstiden er en viktig del av sykepleiernes arbeidsvilkår. Den enkeltes arbeidstidsordning har innvirkning på helse, styring av privatliv/fritid og den faglige kvaliteten i arbeidet.

  • Arbeidsmiljøloven setter klare grenser for hvordan arbeidstiden kan organi­seres. Disse er basert på kunnskap om effekter for ansattes helse, velferd og sikkerhet. 
  • Reglene for arbeidstid og fritid kan fravikes ved avtale mellom arbeidsgiver og tillitsvalgt, men loven setter noen ytre rammer for hva en slik avtale kan inneholde.
  • Sykepleiernes arbeidstid er også regulert gjennom ulike bestemmelser i tariffavtaler/overenskomster.
Artikler om temaet

– Beklagelig for bemanningsutfordringene

Norsk Sykepleierforbunds leder Lill Sverresdatter Larsen finner det svært beklagelig at Spekter har sagt opp arbeidstidsavtalen mellom partene bare halvannet år etter at den ble inngått. – Dette er dårlig nytt for alle helseforetakene som sliter med store bemanningsutfordringer, sier Larsen.

Hefte om fleksible turnusordninger

Heftet "Fleksible arbeidstidsordninger og andre forhold..." er nå revidert og har byttet navn til "Fleksible turnusordninger". Heftet er utarbeidet sammen med Fagforbundet, FO og Delta, og kan lastes ned her: Heftet Fleksible turnusordninger

Søknad om bruk av langvakter i turnus – hva må søknaden inneholde?

Arbeidsmiljøloven § 10-12 (4) åpner for at virksomheten kan inngå avtale med sentral fagorganisasjon om unntak fra arbeidsmiljølovens kapittel 10. Dette kan bl.a. være aktuelt dersom man ønsker å ta i bruk turnus med langvakter ut over 12,5 timer. Arbeidsgiver som ønsker å inngå slik avtale, må sende søknad til sentral arbeidstakerorganisasjon.

Viktig arbeidstidsavtale

Her er detaljene i avtalen som ble inngått fredag mellom NSF og Spekter om arbeidstidsplanlegging ved sykehusene.

Heftet "Tåler vi turnus" er revidert Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Heftet "Tåler vi turnus" av Magnar Kleiven har i 2017 gjennomgått en fullstendig revidering, og ligger som vedlegg for påloggede medlemmer.

NSFs sommeravtale om utvidet arbeidstid

NSF er opptatt av at ferieavviklingen skal gjennomføres innenfor lov- og avtaleverk. Dette gjelder både krav til faglig forsvarlighet og den enkelte sykepleiers arbeidsmiljø. Dersom virksomheter har problemer med bemanning under ferieavviklingen, kan det inngås en avtale med NSF der sykepleiere frivillig utvider arbeidstiden mot kompensasjon.

Hefte om årsturnus

Årsturnusplanlegging har blitt mer og mer aktuelt i helsesektoren. Tillitsvalgte utfordres på andre måter å planlegge turnuser på enn tidligere. De må derfor forstå hva dette innebærer for medlemmene.

Norsk Sykepleierforbund, Fagforbundet, Delta og FO har derfor utarbeidet en veileder om årsturnus og et utkast til en årsturnusavtale, som partene lokalt kan ta i bruk. Målsettingen er å gi råd til tillitsvalgte om forhold knyttet til etablering av årsturnus.

Rett til utvidet stilling tilsvarende faktisk arbeidstid

Arbeidsmiljøloven § 14-4a gir deltidsansatte rett til utvidet stilling tilsvarende faktisk arbeidstid. 

Hefte - helg og høytid

Her finner du link til heftet "Fritid i forbindelse med helg og høytid". Dette heftet er utarbeidet av Norsk Sykepleierforbund, Fagforbundet, Delta og Fellesorganisasjonen (FO) med den hensikt å klargjøre regelverket knyttet til arbeid og fritid i forbindelse med helg og høytid.

Hefte - helg og høytid

Kalkulator - redusert arbeidstid i tredelt turnus Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

I forbindelse med tariffoppgjøret 2010 ble reglene om tredelt turnus implementert i tariffavtalen. I NSFs turnuskalkulator kan du legge inn vaktene i turnusplanen din og se om du har krav på redusert ukentlig arbeidstid i forhold til i dag. Husk at for å bli omfattet av arbeidstidsreduksjonen, må du jobbe minst hver tredje søndag, og ha både dag-, kvelds- og nattevakter i turnusplanen.