Omstilling

På disse sidene kan du lese om omstilling og omstillingsprosesser.

Omstilling preger hverdagen til mange sykepleiere. Disse sidene gir tillitsvalgte et godt grunnlag for å ivareta medlemmenes interesser og NSFs faglige og helsepolitiske synspunkter, i omstillingsprosesser.