Arkiv

Styret på EAACI 2010

For 2. året på rad har faggruppens styre avholdt stuyremøte under EAACI. Denne gangen gikk turen til London fra 4. - 9. juni.

Her er de første referatene  fra interessante forelesninger:

Individuell Plan - Koordinatorrollen

Prosjektet Familieveiviser har utviklet en brosjyre med nyttig informasjon om det å være koordinator for individuell plan.

Prosjekt Starthjelpkurs

Nasjonalt kompetansesenter for løring og mestring (NK LMS) har fått tilskudd fra Helsedirektoratet over statsbudsjettet for å spre opplæringstilbudet Starthjelpkurs - om familie og mestring - til landets helseforetak

Pølser for alle!

I samarbeid med Astma- og Allegiforbundet har pølsemakeriet til Leiv Vidar på Hønefoss nå utviklet en ny allegitrygg pølseserie som absolutt alle kan spise.

Styret på EAACI 2009

Generalforsamlingen 2008 bestemte at NSF-AEL sitt styre kunne reise samlet til EAACI i Warzawa 4.-10. juni 2009. Fem av syv medlemmer deltok. Styrearbeid ble unnagjort under kongressen ved nettmøte på Skype med de to som måtte være hjemme. Se vedlegg for reisebrev og referat

Økonomisk støtte fra NSF-AEL

Du har som medlem anledning til å søke styret om støtte til kurs, konferanse, seminar, prosjekt etc. Det du søker støtte til må være relevant for arbeid med barn som har allergi, eksem eller lungesykdommer. Den som mottar støtte fra faggruppens fond forplikter seg til å skrive referat, sammendrag el.l., som kan publiseres på nettsidene eller i nyhetsbrev.