Fagutviklingsmidler og aktivitetsmidler

Vi ønsker å bidra til forskning og fagutvikling, og faglig aktivitet i faggruppene. Derfor lyser vi nå ut fagutviklingsmidler.

Vi oppfordrer alle faggruppemedlemmer til å sette seg inn i kriteriene, og sende inn søknader på gode prosjekter og aktiviteter til sin faggruppe.

Ta kontakt med din faggruppe:

NSFs faggrupper