Følg råd om AstraZeneca-vaksinen

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen forstår at mange er urolige etter at AstraZeneca vaksinen ble satt på pause.

Mange sykepleiere er urolige etter at helsemyndighetene satte AztraZeneca-vaksinen på pause.

— Uroen kjenner også jeg på. Noen av våre kollegaer, helsepersonell som står i front for pasienter i pandemien, er rammet av blodpropp og det stilles spørsmål ved om det kan ha sammenheng med vaksine. Det kjennes i magen og gjør vondt. All mulig styrke sendes til dem og deres familier, sier Sverresdatter Larsen.

— Vi andre, vi må ta noen gode, rolige åndedrag og la FHI og legemiddelverket gjøre jobben sin. Dernest følger vi Folkehelseinstituttet sine anbefalinger, fortsetter Sverresdatter Larsen.

Det er satt flere millioner doser av AstraZeneca-vaksinen, med rapporter om kun lette bivirkninger. Rapportene viser for øvrig at AstraZeneca-vaksinen gir flest bivirkninger på første dose, mens Pfizer-vaksinen gir flest bivirkninger på dose to.

— Det alvorlige som har hendt våre kollegaer kan være en kobling til vaksinen, men trenger slett ikke å være det. Det viktige her er at kvalitetssystemene våre fungerer og at bivirkninger blir tatt på alvor. FHI har stoppet vaksinering, og gjør nå alle nødvendige undersøkelser for å vurdere kobling mot vaksine. Om de kommer ut med at AstraZeneca-vaksinen er trygg, så står jeg fortsatt i kø for vaksinen når det er min tur. Det håper jeg også du gjør, sier Sverresdatter Larsen.

Orientering om sykdom som følge av vaksinasjon

Dersom sykepleiere får sykdom som følge av vaksinasjon så vil denne kunne godkjennes som yrkessykdom. Dette er en såkalt listesykdom.

«Sykdommer etter vaksinasjon som har samband med yrket.»

NSF har sykepleiere og advokater som gir juridisk bistand i forbindelse med yrkessykdom, herunder veiledning for hvilke rettigheter den enkelte kan ha krav på.

Godkjent yrkessykdom vil kunne gi rettigheter både fra NAV og fra forsikringsselskapet som arbeidsgiver har tegnet yrkesskadeforsikring hos.

Yrkesskadeordeningen er en standardisert erstatning som skal sette den enkelte i samme økonomiske stilling som før yrkessykdommen, og som om yrkessykdommen aldri hadde inntruffet.

Den enkelte vil også kunne melde inn krav vedrørende vaksinasjonsskade til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). Det vil likevel ikke gis dobbel erstatning for samme skade, sett at vedkommende oppfyller vilkårene for erstatning etter flere rettsgrunnlag.

Sørg for å få meldt din vaksinasjonsskade som yrkessykdom både til NAV og til forsikringsselskapet som arbeidsgiver har for de ansatte. Det er i utgangspunktet din arbeidsgiver som skal melde dette inn, men dersom din arbeidsgiver ikke inngir melding om yrkessykdom bør du selv sørge for dette.

Skulle du trenge juridisk bistand i forbindelse med din yrkessykdomssak, så ta kontakt med NSF lokalt.