Forhøyet timesats på pensjonistlønn

En illustrasjon av to sykepleiere som snakker som diskutere lønn. [Illustrasjon: Martina Paukova]

Denne uken er det inngått avtale med KS (Kommunenes Sentralforbund) om forhøyet timesats på pensjonistlønn på kr 300 pluss variable tillegg for ekstraordinært personellbehov ved oppskalering av TISK-tiltak eller vaksinering som følge av koronapandemien. Dette gjelder ut året 2022 i kommunal sektor unntatt Oslo kommune.

Det er ikke lenger anledning for pensjonerte sykepleiere å jobbe på ordinær lønn på det såkalte koronaunntaket som opphørte 1 september.

https://www.nsf.no/nyheter/arbeidsvilkar/koronaunntaket-pensjonister-forlenges-0