God jul fra oss i NSF Student

Tid for å samle krefter

Året 2020 har vært hardt og merkelig på mange måter. Året har vært fylt med usikkerhet, frykt, bekymringer, stå på-vilje, arbeidslyst og engasjement fra dere alle! Nå er snart tiden kommet, hvor dere kan slappe av, hente dere inn igjen, puste, og bare være med familie og venner. Julen står for tur, og forhåpentligvis får vi ei god avslutning på et annerledes år.

Pandemiens påvirkning på praksis

Ser man på Sintefs rapport sykepleieres erfaringer med koronapandemien, ser man at flere sykepleierstudenter på bachelornivå har fått endret praksisstudiene sine som følge av koronapandemien. Vi i NSF Student har snakket med mange sykepleierstudenter som har vært både bekymret og redde for hvilke konsekvenser dette vil ha for utdanningen. Mange har vært bekymret for om de i det hele tatt får gjennomført praksisstudiene. Mange har fått avkortet eller utsatt praksis. Flere opplevde å få betalt praksis, og konsekvensene dette gir. Andre har igjen fått endret sine arbeidsoppgaver under praksis. I større grad ser vi at studenter har blitt benyttet som både betalt og gratis arbeidskraft, på bekostning av veiledning, oppfølging og ikke minst læring. Heldigvis er det også flere som har hatt positive opplevelser knyttet til praksis, og fått med dere verdifulle erfaringer fra pandemien.

NSF Student har fulgt dere hele veien, og vi har jobbet hardt for å sikre kvalitet og gjennomføring av sykepleierutdanningen under pandemien.

Veien videre

Hva året 2021 vil bringe, er det ingen som vet. Vi kan bare håpe på at det kommer en effektiv vaksine, og at verden snart kan bli slik den en gang var. Det vi vet er at vi i NSF Student kommer til å fortsette å kjempe for sykepleierstudentene, og for kvalitet i utdanningen. Vårt arbeid stopper uansett ikke med pandemien.

Fra alle oss i NSF Student, ønsker vi dere en riktig god jul!