Hva skal du stemme på?

De er bare litt over to uker igjen til valgdagen. Partiene sloss om stemmene. De vil veldig gjerne ha våre stemmer. Sykepleieres stemmer er verdifulle av flere grunner. Vi forvalter et offentlig tjenesteområde som samfunnet er helt avhengige av. I tillegg er vi mange.

Om alle sykepleiere hadde stemt på et eget parti, så hadde det partiet kommet over sperregrensen og kunne vekslet inn stemmene våre med stortingsmakt. Nå stiller vi ikke med et eget parti. Det er heller ikke sannsynlig at alle medlemmer av Norsk Sykepleierforbund kommer til å stemme på samme parti. Ikke er det et mål heller.

NSF er partipolitisk nøytrale, og vi ville aldri anbefalt våre medlemmer å stemme på et bestemte parti. Det mener vi hver og en er i stand til å vurdere selv.

At vi ikke har bundet opp til noe bestemt parti betyr ikke at NSF er upolitiske. Tvert imot. At vi er partipolitisk nøytrale betyr at vi har den fordelen at vi kan snakke med og samarbeide med alle partiene.

Hver eneste dag, året rundt jobber vi for å fremme saker som vi mener er viktige. Vi jobber aktivt for å få partiene og maktapparatet til å forstå den virkeligheten som vi ser i ulike deler av helsetjenestene. For å påvirke dem til å se de utfordringene vi ser, og vi har som mål å påvirke til at de tiltak og løsninger vi foreslår også blir adoptert av politikerne og omsatt til handling.

De sakene vi fremmer, fremmer vi for pasientene våre. For gode og trygge helse og omsorgstjenester til befolkningen. Pandemien har kun gitt oss en smakebit på hvor avhengig hele samfunnet er av oss.

Nå som det er valgkamp er det en helt unik mulighet for oss til å få politikerne til å lytte. Og til å love oss noe.

I kampanjen «Nasjonens anatomi» som NSF kjører akkurat nå har vi utfordret alle stortingspartiene til å svare på to spørsmål om sykepleiermangelen. På kort sikt: Hva er det viktigste ditt parti vil gjøre for å beholde og rekruttere flere sykepleiere? Og på lang sikt: Vil ditt parti forplikte seg til å gjennomføre sykepleierløftet i løpet av neste stortingsperiode?

Alle stortingspartiene har svart oss.

Noen av svarene var ganske gode, andre dårligere. Noen var konkrete, andre mer ulne. Jeg kommer til å studere svarene deres nøye før jeg plukker ut min stemmeseddel. Og så lover jeg at vi kommer til å huske hva partiene har lovet oss, og kommer til å bruke hver anledning til å minne dem på det. Det håper jeg dere også gjør.

Jeg vil oppfordre deg til:
Les svarene til partiene på https://sykepleierloftet.no/valg/
• Still spørsmål til dine lokale stortingskandidater, når de står på stand eller når de møter til debatt (lenke til oversikt over NSF debatter)
• Bruk stemmeretten!

Kollapser helsevesenet kollapser alt.