Imot beordring av helsepersonell

Lill Sverresdatter Larsen

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen

Helsedirektoratet skal utarbeide en plan for eventuell beordring av helsepersonell dersom en såkalt nivå 5-situasjon inntreffer. Norsk Sykepleierforbund har kommet med innspill på en rekke punkter i sitt svar.

Norsk Sykepleierforbund er prinsipielt imot beordring og mener at dette vil være svært inngripende tiltak, selv på en nivå 5 situasjon. En nivå 5 situasjon er beskrevet som:

  • Ukontrollert spredning i samfunnet og fare for å overskride sykehusenes kapasitet.
  • Akselererende insidens utenom kjente utbrudd.
  • Mer enn 30 % har ukjent smittesituasjon. Smittesporing er ikke gjennomførbart i mange tilfeller pga. kapasitetsmangel.

Norsk Sykepleierforbund mener beordring av autorisert helsepersonell kan sidestilles med inngripen ved portforbud. Det vil kunne redusere den tilliten mye av vår statsforvaltning er bygget på.

Over år er helse- og omsorgstjenestene rustet ned. Pandemien har snart vart i ett år, og det er ikke gjort store grep for å håndtere mangelen på personell og kompetanse.

Helsepersonell har under pandemien stilt opp, jobbet mer og til mer ugunstig tid, og begynner å bli utslitt. Å belaste disse ytterligere med så inngripende tiltak som beordring er, vil møte svært liten forståelse.

NSF mener man må basere seg på andre tiltak enn beordring, som:

  • Frivillighet og ulike tiltak for å få helsepersonell til å melde seg frivillig
  • Styrke helsetjenesten kompetanse- og bemanningsmessig
  • Styrke partssamarbeidet mellom arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene

Behov for kartlegging av konsekvenser

Beordring av helsepersonell vil medføre en stor kartleggingsjobb med tanke på kompetanse og livssituasjon, spesielt for personell som ikke er tilknyttet helse- og omsorgstjenesten. Mange har gått ut av helse- og omsorgstjenesten av ulike årsaker. Disse årsakene har man ikke oversikt over, og det vil være krevende å få oversikt over dette.

Pandemien har allerede ført til store omdisponeringer av personale. Når noen flyttes, er det risiko for at belastningen på de som blir igjen øker. Beordringer vil medføre en stor belastning både for de som blir igjen, og for de som må lære opp de som er omdisponert. En slik opplæring vil ikke føre til økt kapasitet i startfasen av en krise.

Det må også utredes hvilke konsekvenser en beordring vil ha på samfunnet, ettersom det ikke er gitt at disse ikke kan ha andre kritiske funksjoner også.

En beordring vil gi ennå større belastning på privatliv og familiesituasjon enn hva sykepleiere allerede har i dag. En undersøkelse gjennomført av Sintef høsten 2020 har avdekket at hver tredje sykepleier har i svært stor eller i stor grad fått påvirket sin familiesituasjon.

Undersøkelsen viser også at en del av de som svarte vurderer å slutte som sykepleier etter at pandemien er over. Dette tallet kan bli betydelig høyere dersom beordringer gjennomføres. Sykepleiermangelen som allerede er stor, kan da bli ennå større.

Norsk Sykepleierforbund mener det må svært mye til før beordring vil fremstå som et nødvendig og forholdsmessig tiltak. Myndighetene bør heller satse på tiltak som kan bidra til å beholde, mobilisere og rekruttere sykepleiere ved å gjøre yrket attraktivt.

Les Norsk Sykepleierforbunds innspill her (PDF).