Lokale regler for karantene for helsepersonell etter ferie i utlandet

Illustrasjonsbilde av koronavirus.

Sist var det Oslo universitetssykehus som anbefaler sine ansatte om å ikke reise utenlands. I Lillestrøm kommune kreves det at ansatte som har vært i utlandet de 10 siste dagene før de skal på jobb igjen, skal ha en negativ test før de jobber med brukere.

Disse oppslagene har medført at en del medlemmer har blitt usikre på om det fortsatt er forbud mot utenlandsreiser, om de er sikret lønn under karantenetiden, om de må gjennomføre koronatest før de møter på jobb og lignende.

Det er ikke et generelt forbud for utenlandsreiser for helsepersonell. Men Utenriksdepartementet fraråder alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendig. Dette reiserådet er også gitt av flere helseforetak og kommuner til sine ansatte.

Om ansatte som har vært ferie i såkalt «grønne områder» blir pålagt karantene av egen arbeidsgiver, skal de få utbetalt ordinær lønn. Dette gjelder også dersom landet eller området blir omdefinert fra grønn til rød sone.

Helsedirektoratet anbefaler at helsepersonell som har vært på ferie i utlandet testes før man har kontakt med pasienter eller brukere, og at pasientkontakt unngås inntil en negativ test foreligger.