Ny styreleder for Pårørendealliansen

Espen Gade Rolland er ny styreleder for Pårørendealliansen

Norsk Sykepleierforbund er medlem i Pårørendealliansen, en frittstående paraplyorganisasjon som skal synliggjøre pårørende og familieomsorgens utfordringer. Organisasjonen er en pådriver i utformingen av pårørendepolitikk i Norge på vegne av alle pårørendegrupper.

Espen Gade Rolland ble nominert fra Norsk Sykepleierforbund.

– Det er imponerende hva Pårørendealliansen har bygget opp i de fem driftsårene de har hatt. Det blir svært spennende å bidra inn som leder i styret i den videre utviklingen av organisasjonen, sier Gade Rolland.

– Pårørende har alltid vært et felt jeg som sykepleier har vært svært opptatt av. Potensiale for samarbeid er stort, de fleste av oss vil oppleve å ha en pårørenderolle gjennom livet. Sykepleieres yrkesetiske retningslinjer har et eget kapittel om pårørende, med overskriften: Sykepleieren viser respekt, omtanke og inkluderer pårørende.

Styret som er valgt for en periode for to år består av:

• Leder: Espen Gade Rolland, Norsk sykepleierforbund (NSF-SPOR)
• Nestleder: Annika Fallsen Huhtala, Ung Kreft
• Styremedlem: Kjetil Ørbeck, utenfor medlemskategori
• Styremedlem Vigdis Løback, A-larm
• Styremedlem: Jacob Feght Conradi, Kreftforeningen
• Varamedlem: Ann Jorid Strømholt, LUPE- Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende
Varamedlem: Arvid Libak, Pensjonistforbundet