Påmelding lansert: e-helsekonferansen 2023

E-helsekonferansen 2023: Teknologi i sykepleie - sykepleier- og brukererfaringer. Banner med tittel

NSFs nasjonale e-helsekonferanse 2023: Teknologi i sykepleie - sykepleier- og brukererfaringer.

NSFs e-helsekonferanse 2023 ønsker å sette søkelys på teknologi som verktøy i utøvelse av sykepleie. Vi løfter frem eksempler på hvordan ulik teknologi er tatt i bruk – fra elektroniske dokumentasjonssystemer til sensorer. Vi ser på hvordan sykepleiere opplever å utøve sykepleie i en ny digital hverdag.

Vi hører stadig at bruk av ny teknologi skal bidra til å løse sykepleierkrisen, men hittil har vi ikke sett denne effekten. Har det noe med hva slags teknologi vi tar i bruk, eller hvordan vi tar den i bruk? Er det helt andre tilnærminger som skal redde oss fra de beskrevne skrekkscenarioene som følge av mangel på personell?

Konferansen er et samarbeid mellom NSF og NSFs faggruppe for e-helse, og finner sted på Thon hotel Storo 15.-16. februar 2023.

Priseksempler

2 dagers konferansedeltakelse med overnatting (helpensjon) og middag:

  • NSF-medlem: kr 3100,-
  • ikke medlem: kr 5000,-

2 dagers konferansedeltakelse, dagsdeltakelse:

  • NSF-medlem u/middag: kr 1500,-
  • ikke medlem u/middag: kr 3000,-

Programmet er stadig under utvikling.

Påmelding og mer informasjon finner du på våre kurssider.