Støtt TV-aksjonen!

Vil du støtte TV-aksjonen?

Vipps din støtte til 2133 eller bli digital bøssebærer.

Klimaendringer er den største trusselen mot helse

Det anerkjente medisinske tidsskriftet The Lancet publiserte i 2009 en rapport der konklusjonen var tydelig: klimaendringene er den største globale trusselen mot helse i det 21. århundre.

Under landsmøtet i 2019 vedtok NSF en klimapolitisk plattform: «Et grønnere NSF, klima og helse».

– NSF har et etisk ansvar til å påvirke helsevesenet og samfunnet i en klimavennlig retning, fordi vi tar sykdomsforebyggende og helsefremmende arbeid på alvor - så bli med på årets viktigste digitale søndagstur 18. oktober!, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.

Åtte millioner tonn plast havnet i havet hvert år

Havet er fantastisk. Det har gitt liv til alt levende på planeten vår. Men nå er havet truet. Heldigvis finnes det løsninger.

Åtte millioner tonn plast havner i havet hvert år. Plasten truer ikke bare dyrelivet, men også oss. Med konkrete tiltak der problemene er størst, skal årets TV-aksjon ta plasten ved rota. Sammen skal vi redusere plastutslippene og ta vare på verdenshavene.

Årets TV-aksjon skal bekjempe plast i havet gjennom å etablere og forbedre eksisterende avfallssystemer for mer enn 900 000 mennesker. I samarbeid med lokalbefolkning, myndigheter og næringsliv skal bruken av unødvendig plast reduseres. Støtten skal gå til å samle inn og resirkulere søppel som i dag ender opp i naturen, og jobbe for at beslutningstakere forplikter seg til å nå WWF (World Wildlife Fund/Verdens naturfond ) sitt mål om null plast på avveie i 2030.

Du kan lese mye mer på TV-aksjonen sin kampanjeside.