Uravstemning i KS 2020 - er nå avsluttet

Vi har dessverre fått noen tilbakemeldinger om at medlemmer i KS-området ikke kommer inn på uravstemningsdokumentet og har andre problemer med å avgi sin stemme.