Vaksinering: Helsepersonell bør prioriteres

Det vi si at den ikke bare beskytter den enkelte som har fått vaksinen mot alvorlig sykdom og død, men også ser ut til å beskytte mot smittespredning.

- Dette er nok et godt argument for at helsepersonell bør prioriteres for vaksinering, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.

Sykepleiere er i kontakt med mange pasienter i løpet av en dag. Å holde «meteren» er i praksis umulig når du jobber tett på pasienter og befolkning – i sykehus, sykehjem, legevakt, i hjemmesykepleien eller på helsestasjonen.

- Vår største frykt er å smitte utsatte risikogrupper, og at en så stor andel helsepersonell smittes eller havner i karantene slik at det ikke blir mulig å tilby nødvendige helsetjenester. Det vil ingen være tjent med. Studien fra Israel bør få betydning for videre prioritering av vaksiner i Norge, sier forbundslederen.

VG.no: Nye tall fra Israel: Vaksine hindrer smittespredning