Artikler

"The ChildKind initiative" - et verdensomspennende program for å redusere smerter hos barn i helseinstitusjoner


The ChildKind initiative er et spennende program som har til hensikt å redusere smerter hos barn i helseinstitusjoner.
Programmet har til hensikt å gi en internasjonalt godkjent akreditering for at en klinikk o.l tar smerter hos barn og ungdom på alvor.


Viser til vedlagte artikkel.

Avsluttende oppgave i Barnesykepleie - André Grundevig

Oppgavens tittel:
Smerter hos barn med cerebral paraese
 – en utfordring for barnesykepleieren.....

Masteroppgave i Helsefag - Inger Pauline Landsem

Oppgavens tittel:
"Sykepleierens tilgang til det smertefulle hos det svært fortidligfødte barnet"