Bistand

Noe større enn meg selv

Solidaritet innebærer en grunntanke om å handle ut fra mer enn egeninteresse. Norsk Sykepleierforbunds grunnverdier er TYDELIG, MODIG og STOLT. Disse verdiene understøtter vår visjon for NSFs bistandsarbeid.

– De er mine venner og kolleger

Veneranda Uwamuluza er gift og har to barn. Uten støtten fra sykepleierforbundet i Rwanda hadde hun kanskje ikke levd i dag.

– De ber meg om å slutte å jobbe

Marie Madeleine Uwamutuma er sykepleier. Og hun har tuberkulose i ryggen.

– Jeg overlevde og jeg lever

Tenk deg at du er uten familie. Så blir du syk og lagt inn på sykehuset for flere måneder. Du mister jobben og har ikke lenger penger til mat og annet livsopphold.

Ble usaklig oppsagt – får hjelp

Som medlem i en fagforening er du forholdsvis trygg dersom du skulle bli usaklig oppsagt. Du vet du får hjelp. Det fikk også Papias Iyakaremye (42) da han mistet jobben sin i Rwanda nylig.

Sykepleierne ga meg livet tilbake

- Da jeg var 16 år, fikk jeg vite at jeg hadde HIV, og jeg ville bare dø, forteller «Rachel». 1. desember er verdens aidsdag. Les historien til Rachel fra Rwanda.

Ny strategi for NSFs bistandsarbeid

Norsk Sykepleierforbunds forbundsstyre har vedtatt ny strategi for bistandsarbeidet i perioden 2018-2023.

Godt sykepleiersamarbeid i Rwanda

NSF har samarbeidet med Rwanda Nurses and Midwives Union (RNMU) siden 2012. Siden den gang har RNMU vokst seg til å bli en av landets ledende fagforeninger.

Sykepleierorganisasjonen i Malawi reddet 339 sykepleierstillinger

Etter en uriktig masse-oppsigelse av over 300 sykepleiere, har stort påvirkningsarbeid og trykk fra sykerpleierorganisasjonen i Malawi ført frem: De 339 oppsagte sykepleierne er igjen ansatt. Ytterligere 336 helsearbeidere har blitt ansatt som følge av arbeidet til NONM i denne saken. En svært stor og viktig seier!