Bli barnesykepleier

Vil du bli barnesykepleier?

Barnesykepleie

Barnesykepleie er spesialisert kompetanse i sykepleie til akutt og/eller kritisk syke barn. Barn er ikke små voksne, og det kreves spesialkompetanse for å ivareta denne pasientgruppen. Barn er avhengige av sine omsorgspersoner, og barnesykepleieren ivaretar familieperspektivet ved å inkludere omsorgspersoner som likeverdige samarbeidspartnere i sykepleie til barn.

Studiets innhold er organisert i ni obligatoriske emner, som til sammen utgjør 120 studiepoeng. Teoretiske studier utgjør 75 studiepoeng, inklusive masteroppgave på 30 studiepoeng, og kliniske studier utgjør 45 studiepoeng. Les mer her 

Rammeplan og forskrifter

Stortinget vedtok i 1997 at ansvaret for de bedriftsinterne videreutdanningene innenfor anestesi-, operasjons-, intensiv-, barne- og kreftsykepleie skulle overføres til høgskolene. Utdanningene ble overført til høgskolesystemet ved at de førtes inn under lov om universiteter og høgskoler.