BSF materiale

Når utskrivelsen nærmer seg

”Når utskrivelsen nærmer seg” er en informasjonsbrosjyre til foreldre med for tidlig fødte barn. Den er skrevet av kandidat i sykepleie, Randi Grønseth, barnesykepleier Nina Bøhle Cheetham og spesialist i barnesykepleie, Kari Raaum Hovde.

”Når et barn fødes for tidlig og blir innlagt på nyfødtavdelingen, blir barseltiden annerledes enn det du hadde forventet”, heter det blant annet i heftet.

Heftet er gitt ut av Norsk Sykepleierforbund og Barnesykepleierforbundet NSF.

Heftet er sist redigert i 2010 men er fortsatt aktuelt og kan lastes ned  her, eller bestilles fra Flisa Trykkeri, der de har et lager på 1500 brosjyrer, som kan bestilles direkte ved å sende mail til Trykkeriet

NIDCAP DVD kan fortsatt kjøpes.

Et prosjekt vi i BSF, NSF har hatt i noen år, er nå fullført med en flott Dvd. Denne kan nå kjøpes. for kr 450. Det er en glede å få lov å presentere en film med fokus på hvordan en kan gi individuell utviklingsbassert pleie til det syke nyfødte barnet og dens familie. En film til ettertanke for oss alle som jobber med småbarn.