Buskerud

Fylkeskontakt Buskerud

 

Kan du tenke deg å være fylkeskontakt i Buskerud? 

Vi har for tiden ingen aktiv fylkesgruppe for diabetessykepleiere i Buskerud. Dette vil vi vel gjøre noe med? I løpet av vårhalvåret 2020 satser vi på å kalle inn til samling/kurs for sykepleiere som jobber med diabetes i Buskerud. Tenk gjerne gjennom om du kunne tenke deg å være fylkeskontakt, en koordinerende rolle mellom lokalgruppa og NSFs fylkeskontor. 

Meld gjerne din interesse til representant i styret for NSF/FFD fra Buskerud om dette kan være noe for deg - Eli Røed Jensen