Buskerud

Lokalstyret NSFLIS Buskerud 2018

Lokalstyrets sammensetning etter årsmøtet.

NSFLIS Buskerud hadde 162 medlemmer pr 01.01.2018.

Forelesninger fra Klækken 2016

Her finner du presentasjoner fra Klækken-seminaret 2016 v/AIO Buskerud.

Presentasjonene laster du ned ved å klikke på vedleggene til høgre.

Forelesninger fra Klækken 2015

Her kan du finne slides fra presentasjonene til årets Klækkenseminar i regi av AIO Buskerud.

Forelesninger fra Klækkenseminaret 2014

I artikkelen finner du slides fra presentasjonene til Klækkenseminaret 2014.