Buskerud

Invitasjon til årsmøte med faglig innhold og valg av nytt styre

NSF-LKS lokalgruppe i Buskerud inviterer til årsmøte med faglig innhold og valg av nytt styre den 6. desember klokken 18.00 på NSFs fylkeskontor.
Det er gratis inngang og alle medlemmer er hjertelig velkomne.

1. Faglig innlegg

Pause med pizza og brus.

2.Nominasjonskmiteen godkjenner protokoll og gjennomføring av valget.

3. Gjennomgang av årsberetning V/ Formann eller stedfortreder

   a) Gjennomgang av regnskap V/ kasserer

  b)  Føringer videre

4. Valg av nytt styre med Formann.

Påmelding sendes pr mail til: snefriha@live.no

Frist for påmelding 29.november 2017

Om lokalgruppen i Buskerud

I september 2009 var vi 8 sykepleiere som dannet lokalgruppen for NSF-LKS i Buskerud. Styret består av sykepleiere som er representert fra flere steder på Drammen sykehus.
Vi har ca 70 medlemmer spredt rundt i fylket, men vi ønsker oss flere!

Buskerud er et stort fylke som gjør det utfordrende å nå alle medlemmer. Målsetningen er å øke det faglige påfyllet i hverdagen, holde engasjementet oppe ved å motivere hverandre og å utveksle erfaringer. Dette gjør vi ved å holde fagkvelder to ganger i året.Vi har også vært så heldige å være vertskap for LKS kongressen i 2011. Dette var en flott opplevelse og gøy å se så mange kollegaer i Drammen.

 

Styret LKS Buskerud 2015-2016

NSF-LKS Buskerud

Leder: Sissel-Anita Rath

Sissel-Anita.Rath@vestreviken.no

Sykehuset Buskerud HF