CCNAP

Cardiovascular Nursing and Allied Professions

The Council on Cardiovascular Nursing and Allied Professions (CCNAP) formidler evidensbasert fagkunnskap om kardiologi i klinisk praksis, utdanning og forskning.

 

Be Guidelines Smart!

Be Guidelines Smart er et konsept der CCNAP har utviklet verktøy (video, webcasts, webinars) for å tilrettelegge for økt implementering av ESC guidelines i klinisk praksis.  Se blant annet den nyeste filmen de har laget om forebygging av cardiovaskulær sykdom.

Informasjonsbrosjyre om ESC og CCNAP


Vedlagt følger informasjonsbrosjyre for ESC og CCNAP.

CCNAP Information Brochure - Jan 2015.pdf