Debattforum

Debattforum 2018

15.00- 16.30: Debattforum med panel der tematikken for kongressen debatteres.

Deltakerne blir satt i grupper for å diskutere relevante case i tråd med tema "bak fasaden".
Panelet som bidrar til debatt og refleksjon består av:
Tale Marie Krohn Engvik, helsesøster
Unni Mette Køpp,  barnelege
Jorunn Eikeland Olsen, helsesøster og sexolog

Forum blir ledet av leder og nestleder i LaH NSF.

De tidligere debattforumene som er arrangert av LaH NSF er blitt evaluert å være svært gode av deltakerne.

 

 

 

Dialogforum 2016

På Lillehammer i 2016 er relasjonskompetanse tema. I den forbindelse endrer vi overskriften fra debattforum til dialogforum denne gangen. Dette forumet er for medlemmer i LaH NSF

Tema for dialogforum er forebygging, avdekking og håndtering av vold og overgrep. 

Debattforum 2015

Denne gangen rettet vi helsesøstre blikket mot oss selv.

Helsesøster som samfunnsaktør, på vegne av barn og unge, har vært et satsningsområde i LaHNSF de siste årene.

Det har vært en svært gledelig utvikling når det gjelder helsesøstre som på ulike måter er tydelige, modige og stolte. Vi ønsket å løfte frem det vi har fått til rundt om i landet og hva som skal til for at vi skal bli enda bedre?