Den gylne "penn"

Den gylne "penn"

Kriterier for den gylne "penn":
Har gjort seg spesielt bemerket ved å profilere og formidle helsesykepleierfaget på en positiv måte.  Må være medlem av LaH NSF.