Fag og forskning

5. nasjonale konferanse om hjertet og hjernen

Kardiologiske sykepleiere ønskes velkommen til 5. Nasjonale Konferanse om Hjertet og Hjernen som skal holdes 13. – 14. februar 2020, Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

 

Nasjonalt nettverk for forskning i kardiologisk sykepleie

I 2009 vedtok NSF-LKS å opprette et nasjonalt nettverk for forskning i kardiologisk sykepleie.

Ønsker du å være en del av et nasjonalt nettverk for forskning i kardiologisk sykepleie? Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

I 2009 vedtok NSF-LKS å opprette et nasjonalt nettverk for forskning i kardiologisk sykepleie. Den årlige kardiologiske sykepleiekongressen har siden den gang vært en årlig møteplass for nettverket, og er ledet av Tone M. Norekvål. Kompetansekrav i forskningsnettverket er minimum mastergrad. Om du ønsker å være en del av nettverket for forskning i kardiologisk sykepleie sender du en e-post til Tone M. Norekvål tone.merete.norekval@helse-bergen.no.

Publisering: Pasientens opplevelse av tiden etter atrieflimmerablasjon

NSF-LKS gratulerer Sønneva Bergtun og hennes medforfattere med publisering av hennes artikkel i forbindelse med mastergradutdanningen. Artikkelen har tittelen Patients' experiences 1-6 months after atrial fibrillation ablation: A holistiv perspective, og er publisert i Journal of Advanced Nursing. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30187542

Sønneva Bergtun mottok mastergradsttipend av NSF-LKS i 2017. Vi ønsker henne lykke til videre med klinisk forskning innen kardiologisk sykepleie.

Landets første hjertesviktkoordinator

Kaija Hole Olsen er spesialsykepleier i kardiologisk sykepleie, jobber i Askøy Kommune og er landets første hjertesviktkoordiantor i primærhelsetjenesten. Dette har vært et samarbeidsprosjekt med hjertesviktpoliklinikken og Nina Fålun ved Hjerteavdelingen ved Haukeland Universitetsjukehus.

Se repportasje om dette fra TV2 nyheter søndag 17.09.17

 

 

Forebygging av hjerte- og karsykdom

Helsedirektoratet har nylig publisert oppdaterte nasjonale faglige retningslinjer for forebygging av hjerte- og karsykdom. Målgruppen er fastleger, andre leger, sykepleiere, fysioterapeuter og annet autorisert helsepersonell som arbeider med forebygging og rehabilitering, samt personer med økt risiko for hjerte- og karsykdom.

Les de oppdaterte retningslinjene her

 

Oksygenbehandling til pasienter med akutt hjerteinfarkt

Bruk av oksygen rutinemessig i behandlingen av akutt hjerteinfarkt har vært diskutert i de kardiologiske fagmiljøene de siste årene. Dette har også vært tema på mange fagkvelder/dager i regi av NSF-LKSs lokalgrupper. Nå er det publisert en oppdatert Systematisk oversiktsartikkel fra Cochrane.

Afibmatters.org

European heart rhythm association (EHRA) har utviklet en internettside for helsepersonell og pasienter med informasjon om atrieflimmer. Nå er den tilgjengelig på sju ulike språk, deriblant på svensk.

Ny doktorgrad: Delirium etter hjerteklaffkirurgi hos de eldste eldre

Leslie Eide disputerer torsdag 25.august for ph.d med avhandlingen: “Delirium after Aortic Valve Therapy - A Prospective Cohort Study of Octogenarian Patients following Surgical Aortic Valve Replacement and Transcatheter Aortic Valve Implantation”. Les mer om disbutasen og avhandlingen her.

NSF-LKS gratulerer med ph.d-graden.

Artikkel hvor retningslinjer for telemetriovervåkning etterlyses

Nylig har Nina Fålun og medforfattere publisert en lederartikkel i European Heart Journal hvor de etterlyser europeiske retningslinjer for telemetriovervåkning.  Artikkelen kan leses her.

Viktig nyhet om Hjertelinjen – nå også som Chat

Pasienter med hjerte- og karsykdom har ofte behov for kontinuerlig rådgivning og informasjon om behandling og forebygging. I Norge finnes det mange gode tilbud om hjerterehabilitering og rådgivning, men det er dessverre stor nasjonal variasjon mellom programmenes omfang og innhold. Derimot, uavhengig av bosted, har alle lik tilgang til Hjertelinjen til Nasjonalforeningen for folkehelsen, som nå også tilbyr Chat med pasienter og pårørende.  

Ny bok: Helsefremming i spesialisthelsetjenesten

Helsefremming i spesialisthelsetjenesten er en ny bok som viser hvordan man i praksis kan fremme helse innen spesialisthelsetjenesten, samtidig med at sykdom blir behandlet. Ett kapittel i boken omhandler helsefremming blant hjertesyke i sykehus, og er skrevet av Tone M. Norekvål, Linda Ernsten og Kari Hanne Gjeilo.

Livskvalitet og fysisk helse hos eldre etter TAVI.

Siv Olsen og hennes medforfattere har undersøkt livskvalitet og fysisk helse hos eldre med alvorlig aortastenose etter kateterbasert aortaklaffeimplantasjon (TAVI).