Fag

Nordisk Sykepleieetisk samarbeid

De nordiske rådene for sykepleieetikk treffes hvert år, og denne gangen var det Norges tur til å være vertskap. Den 10. og 11. september møttes alle på vakre og tradisjonsrike Strand Hotel, Fevik.

Erfaringsutveksling i Afrika

Utdanning for sykepleiere og jordmødre er et aktuelt tema også sør for Sahara.

Ny lederutdanning for primærhelsetjenesten

Vil du lære om ledelse, endring og innovasjon? Søk studiet "Helseledelse – nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten", utviklet av Helsedirektoratet, KS og Handelshøyskolen BI innen 15. april. Utdanningen er gratis.

Ny forskriftsfestet retningslinje for sykepleierutdanning

Fra 2020 skal ny nasjonal retningslinje for sykepleierutdanning erstatte dagens rammeplan for sykepleierutdanning. Åtte ulike utdanninger har fått nye retningslinjer.

Husk søknadsfristen

15. april er en viktig dato for deg som vurderer sykepleierstudiet. Som sykepleier får du jobbe med mennesker. Du forebygger og behandler sykdom.

Hva er det sykepleiere kan som ingen andre kan?

Fagsjef Kari Elisabeth Bugge holdt innlegg på Sykepleien sitt debattmøte " Hva er egentlig sykepleie?" i Oslo 11.mars 2019.

Bokasinet med samme navn var utgangspunktet for debatten.

Ny forskrift om pasientjournal er vedtatt – gjelder fra 1. juli 2019

Dagens forskrift 21. desember 2000 nr. 1385 om pasientjournal erstattes av en ny pasientjournalforskrift. Den nye forskriften vil i større grad være tilpasset en digitalisert hverdag, pasientjournalloven fra 2014 og EUs personvernforordning.

Helseministeren tilfreds med sykepleiernes engasjement for e-helse

- Det er mange piloter i helse- og omsorgstjenesten. Nå må vi få dem til å fly, sa helseminister Bent Høie da han innledet på Norsk Sykepleierforbunds nasjonale e-helsekonferanse i Lillestrøm 13. februar.

– Imponert over sykepleierne i primærhelseteamet

– Jeg er imponert over sykepleierne, sa nestleder i Norsk Sykepleierforbund (NSF) Solveig K. Bratseth da hun besøkte primærhelseteamet ved Sørlandsparken legesenter.

Forebyggende hjemmebesøk til eldre

Stadig flere kommuner tilbyr, eller planlegger å tilby, forebyggende hjemmebesøk til eldre. Sykepleiere utfører ofte disse hjemmebesøkene. Vil du vite mer om dette?

 

Samhandlingsreformen bør evalueres

Norsk Sykepleierforbund (NSF) støtter forslaget fra Kjersti Toppe og Liv Signe Navarsete om å be regjeringen evaluere samhandlingsreformen og fremme en sak for Stortinget som kan sikre at reformens intensjoner kan nås.