Fag

Solidaritetssykepleiere til Tanzania høsten 2018 og våren 2019

NSF ønsker å kunne tilby en unik mulighet for våre medlemmer til å bidra i regional helseutvikling i Tanga, Tanzania med erfaringsdeling og kunnskapsoverføring.

Nordisk Sykepleieetisk samarbeid

De nordiske rådene for sykepleieetikk treffes hvert år, og denne gangen var det Norges tur til å være vertskap. Den 10. og 11. september møttes alle på vakre og tradisjonsrike Strand Hotel, Fevik.

Hvilket inntrykk har befolkningen og beslutningstakere av sykepleiere?

Norge står overfor store helsepolitiske utfordringer som sykepleiere spiller en nøkkelrolle i løsningen av. Hvor etterspurte vil sykepleiere være i ulike deler av befolkningen og hos politikere? IPSOS har gjennomført to undersøkelser for å kartlegge disse spørsmålene for NSF.

Skriveverksted på Lesvos 2019

Også neste år arrangerer NSF skriveverksted for sykepleiere som ønsker veiledning i arbeid med publikasjoner. Årets verksted avholdes 8.-15. september 2019, ved Metochi studiesenter på Lesvos, Hellas.
Deltakere må ha minimum mastergradskompetanse og være medlem av NSF.

Rekruttering til forskning i sykepleie, NIFU-rapport 2018:28

Hele 60 % av de førstestillingskompetente i sykepleie er 55 år og over. Gitt en pensjonsalder på 67 år må nesten halvparten erstattes de neste ti årene.

Brinchmann deltar i revisjonen av ICNs «Code of Ethics»

ICN (International Council of Nurses)  Code of ethics (yrkesetiske retningslinjer) skal revideres. Professor Berit Støre Brinchmann ble nominert av forbundsledelsen i NSF til å være med i dette svært viktige arbeidet

NSF om Folkehelsemeldingen 2019

Regjeringen skal utarbeide en ny folkehelsemelding. NSF har gitt innspill på de tema departementet ba om, samt gitt en rekke eksempler på sykepleiernes rolle i folkehelsearbeidet. 

Ny Sykepleierkongress 23.-24. september 2020

I 2016 møttes over 1600 deltagere og 40 utstillere på Norges største helsekonferanse. Nå er datoene satt for neste Sykepleierkongress. Hold av 23.-24. september 2020! 

Meld deg på Utdannings- og forskningskonferansen 2018

NSF ønsker velkommen til årets utdannings- og forskningskonferanse, som finner sted i vakre omgivelser ved Holmenkollen 18.-19. oktober 2018.

Guttedager på NTNU Gjøvik

150 gutter på 15 år fikk denne uken besøke sykepleierutdanningen ved NTNU Gjøvik.  Kun 10 prosent av norske sykepleier er menn, og NSF jobber med ulike tiltak som kan bidra til at flere menn søker utdanningen.

NSF om ikke-smittsomme sykdommer

NSF har i likhet med den internasjonale sykepleierorganisasjonen ICN gitt innspill til WHOs anbefalinger for en styrket innsats på NCD-feltet. NCD omhandler de ikke-smittsomme sykdommene. Her kan du lese både hva NSF, ICN og WHO anbefaler.

Stor vilje, men lite ressurser til veiledning av studenter

NSFs rapport "Rammebetingelser for praksisveiledning av bachelorstudenter i sykepleie i kommunehelsetjenesten" viser at det er grunn til stor bekymring for kvaliteten i praksisstudiene.