Fag

Nordisk Sykepleieetisk samarbeid

De nordiske rådene for sykepleieetikk treffes hvert år, og denne gangen var det Norges tur til å være vertskap. Den 10. og 11. september møttes alle på vakre og tradisjonsrike Strand Hotel, Fevik.

Helseministeren tilfreds med sykepleiernes engasjement for e-helse

- Det er mange piloter i helse- og omsorgstjenesten. Nå må vi få dem til å fly, sa helseminister Bent Høie da han innledet på Norsk Sykepleierforbunds nasjonale e-helsekonferanse i Lillestrøm 13. februar.

– Imponert over sykepleierne i primærhelseteamet

– Jeg er imponert over sykepleierne, sa nestleder i Norsk Sykepleierforbund (NSF) Solveig K. Bratseth da hun besøkte primærhelseteamet ved Sørlandsparken legesenter.

Forebyggende hjemmebesøk til eldre

Stadig flere kommuner tilbyr, eller planlegger å tilby, forebyggende hjemmebesøk til eldre. Sykepleiere utfører ofte disse hjemmebesøkene. Vil du vite mer om dette?

 

Samhandlingsreformen bør evalueres

Norsk Sykepleierforbund (NSF) støtter forslaget fra Kjersti Toppe og Liv Signe Navarsete om å be regjeringen evaluere samhandlingsreformen og fremme en sak for Stortinget som kan sikre at reformens intensjoner kan nås.

Mangelfull overordnet styring av sykepleietjenesten

Sykepleierne mistet den direkte styringslinjen til sykehusledelsen som en konsekvens av ny organisering. En ny undersøkelse viser hva dette har betydd for sykepleietjenesten.

Nano-læringskurs for internasjonal klassifikasjon for sykepleiepraksis (ICNP) er nå tilgjengelig!

Norsk Sykepleierforbund (NSF) mener at sykepleiere og sykepleierstudenter vil ha
nytte av å lære om ICNP. Derfor er det nå utviklet et nano-læringskurs der du
kan lære mer om hva ICNP er, hvordan det er satt sammen og hva det brukes til.

Hvilket inntrykk har befolkningen og beslutningstakere av sykepleiere?

Norge står overfor store helsepolitiske utfordringer som sykepleiere spiller en nøkkelrolle i løsningen av. Hvor etterspurte vil sykepleiere være i ulike deler av befolkningen og hos politikere? IPSOS har gjennomført to undersøkelser for å kartlegge disse spørsmålene for NSF.

Skriveverksted på Lesvos 2019

Også neste år arrangerer NSF skriveverksted for sykepleiere som ønsker veiledning i arbeid med publikasjoner. Årets verksted avholdes 8.-15. september 2019, ved Metochi studiesenter på Lesvos, Hellas.
Deltakere må ha minimum mastergradskompetanse og være medlem av NSF.

Rekruttering til forskning i sykepleie, NIFU-rapport 2018:28

Hele 60 % av de førstestillingskompetente i sykepleie er 55 år og over. Gitt en pensjonsalder på 67 år må nesten halvparten erstattes de neste ti årene.

Brinchmann deltar i revisjonen av ICNs «Code of Ethics»

ICN (International Council of Nurses)  Code of ethics (yrkesetiske retningslinjer) skal revideres. Professor Berit Støre Brinchmann ble nominert av forbundsledelsen i NSF til å være med i dette svært viktige arbeidet