Utdanningssystemet for sykepleiere

Av NSF

Sykepleierutdanningen i Norge er treårig, og leder til en bachelorgrad. Den kan bygges på med ulike videreutdanninger, spesialiseringer, eller med mastergrad.

Bachelor

Bachelorutdanningen tilbys ved en rekke høgskoler og universiteter i Norge. Utdanningen består av teoretisk undervisning, observasjon og praksis. Noen steder er det også mulighet for å ta studiet på deltid over fire år.

Opptakskrav er generell studiekompetanse eller realkompetanse. 

De fleste universitetene og høgskoler har et internasjonalt studietilbud som gir mulighet for deltakelse i studentutveksling og kortere studentkurs innen Norden, Europa, USA og Australia.

Videreutdanning/spesialisering

Som sykepleier har du mange muligheter for fordypning. Blant disse er helsesøsterutdanningen og jordmorutdanning, i tillegg til fordypningsmuligheter innenfor forskjellige fagområder. Du kan også ta videreutdanning innenfor personalledelse.

En spesialsykepleier er en sykepleier med spesialisering innenfor et kompetanseområde. Spesialsykepleiere jobber med pleie av mennesker i ulike situasjoner, og har inngående kunnskap og høy kompetanse innen sitt spesialfelt. 

Ta gjerne kontakt med en av NSFs faggrupper dersom du har spørsmål om en bestemt spesialisering.

Mastergrad 

Mastergraden kan enten fåes ved en studiemodell på tre år (bachelorgrad) + to år, eller direkte ved en femårig høyere utdanning.

Totalt sett består en mastergrad normalt av 300 studiepoeng, d.s.s. 100 vekttall. (Kilde: Wikipedia).

Les mer om sykepleierutdanningen her.

NSF Student