Politisk plattform for sykepleierutdanning

Av NSF

Kvalitet i sykepleierutdanningene - på alle nivå,  er viktig for å gjøre utdanningene attraktive, sikre god gjennomføring, kunnskapsutvikling i sykepleiefaget og derigjennom kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene. 

Kvalitet i høyere utdanning er viktig og avgjørende for fremtidens velferdstjenester. 

Den politiske plattformen er vedtatt av forbundsstyret, og danner basis for forbundets arbeid innen området.Revidert utgave er nå publisert. Her kan du  laste den ned som PDF