Sykepleierutdanning


Bachelorutdanning i sykepleie

Sykepleierutdanningen er treårig, og leder opp til en bachelorgrad. Utdanningen tilbys ved en rekke høgskoler og universiteter i Norge. Utdanningen består av teoretisk undervisning, observasjon og praksis. Noen steder er det også mulighet for å ta studiet på deltid over fire år.

Videreutdanning / Spesialisering for Sykepleiere

Forskjellige utdanningsinstitusjoner tilbyr ulike muligheter for videreutdanning, men som sykepleier har du mange muligheter for fordypning. Blant disse er helsesøsterutdanningen og jordmorutdanning, i tillegg til fordypningsmuligheter innenfor forskjellige fagområder. Du kan også ta videreutdanning innenfor personalledelse.

Master for sykepleiere

Mastergraden kan enten fåes ved en studiemodell på 3 år (Bachelorgrad) + 2 år, eller direkte ved en 5-årig høyere utdanning. Totalt sett består en mastergrad normalt av 300 studiepoeng, d.s.s. 100 vekttall. (Wikipedia)