Ny rapport: Variasjoner i sykepleierutdanningene

Av NSF, 19.10.2017

NSF har fått utarbeidet en egen rapport om variasjoner i sykepleierutdanningene, der variasjoner i kvalitetsindikatorer har blitt analysert og studieledere er spurt om temaet.

NSF Student