Fagblad

Abonnement uten medlemskap

Hvis det er noen som ikke er medlem, men ønsker vårt fagblad er det mulig å abbonere på dette for 300 kr pr år. Ta kontakt med leder i FSU angående dette.