Sykepleien og Sykepleien Forskning

NSF-medlemmer får Sykepleien tilsendt gratis, og tilgang til utvidet nettbrettversjon. 

Uavhengig fagblad

Sykepleien eies av Norsk Sykepleierforbund. Tidsskriftet er medlem av Fagpressen og redigeres etter redaktørplakaten, med uavhengig og kritisk journalistikk.

Alle NSF-medlemmer som ikke har reservert seg, får bladet tilsendt gratis. Utvidet nettbrettutgave er også gratis for NSF-medlemmer. 

På www.sykepleien.no publiseres i tillegg nyheter og fagstoff daglig. Nettsidenes mål er å gi sykepleierne et verktøy for å holde seg løpende oppdatert i den faglige og helsepolitiske debatten. Sykepleiere skal selv kunne bidra medinnhold gjennom kommentarer og innspill. 

Sykepleien Forskning er en viktig formidler av fag- og forskningsartikler for sykepleiere. 

Spørsmål om Sykepleien?